hospital engineering

نوامبر 9, 2015
طراحی و مهندسی بیمارستان

درباره رشته مهندسی بیمارستان

رشته کارشناسی ارشد مهندسی بیمارستان برای آشنایی مهندسان با تخصص طراحی و ساخت بیمارستان ها، اولین بار توسط وزارت بهداشت ایجاد شد. در سال 1392 برای […]