BIM

دسامبر 17, 2016
مدلسازی اطلاعات ساختمان بیمارستان

فناوری BIM در ساخت بیمارستان

بیمارستان ها و به طور کلی فضاهای درمانی جز پیچیده ترین ساختمان ها در برنامه ریزی و طراحی و ساخت هستند. بیمارستان ها دارای فضاهای بسیار […]